HGO681/2016
ID intern unic:  365191
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 681
din  31.05.2016
cu privire la eliberarea din funcţie
a domnului Artemie CĂTĂNOI
Publicat : 03.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 151-155     art Nr : 740
    În temeiul articolului 22 din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi în conformitate cu punctul 5 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se eliberează domnul Artemie CĂTĂNOI din funcţia de şef al Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în teritoriu.

    PRIM-MINISTRU                                              Pavel FILIP

    Nr. 681. Chișinău, 31 mai 2016.