DPO2095/2016
ID intern unic:  365270
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2095
din  03.06.2016
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 10.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 157-162     art Nr : 327
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în propagarea valorilor culturale, contribuție la promovarea datinilor și tradițiilor naționale și înaltă măiestrie profesională, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Ala CARA     -  director adjunct al filialei Tvardița a Colegiului
                                           de Muzică „Ștefan Neaga”;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    domnului
    Ion ARABADJI            -  coregraf al Ansamblului de Muzică și Dans
                                            Popular „Nufărul”, orașul Cahul;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    doamnei
    Valentina CHILARU     -  conducător artistic al casei de cultură din
                                            satul Pelinia, raionul Drochia.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2095-VII. Chişinău, 3 iunie 2016.