DPO2098/2016
ID intern unic:  365272
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2098
din  06.06.2016
privind conferirea post-mortem a „Ordinului Republicii”
membrilor echipajului aeronavei Serviciului Mobil de Urgență,
Reanimare și Descarcerare (SMURD)
Publicat : 10.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 157-162     art Nr : 329
      În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere și recunoștință pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu, precum și pentru curajul, dîrzenia și spiritul de sacrificiu manifestate la salvarea de vieți omenești în situații excepționale, se conferă post-mortem „Ordinul Republicii” următorilor:
    DUMEA Mihaela                 - medic
    GAVRIL Ilie Doru                - pilot
    SANDU Adrian-Gabriel        - asistent medical principal
    ȘOCAE Constantin Voicu     - copilot.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2098-VII. Chişinău, 6 iunie 2016.