HGO711/2016
ID intern unic:  365285
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 711
din  03.06.2016
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea și completarea Legii nr. 149-XVI din 8 iunie 2006
privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura
Publicat : 10.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 157-162     art Nr : 773
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 149-XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura.

    PRIM-MINISTRU                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                        Valeriu Munteanu
    Ministrul justiţiei                                          Vladimir Cebotari

    Nr. 711. Chişinău, 3 iunie 2016.