HGO719/2016
ID intern unic:  365296
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 719
din  06.06.2016
cu privire la măsurile de protejare și valorificare
a Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”
Publicat : 10.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 157-162     art Nr : 781
    În temeiul Legii nr. 251-XIV din 4 decembrie 2008  privind constituirea Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.1-2, art.4), cu modificările ulterioare, precum şi în scopul consolidării capacităților de protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural și natural din cadrul Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”, fortificării instituționale a Rezervației și asigurării procesului de promovare a Peisajului Arheologic „Orheiul Vechi” în Lista Patrimoniului Mondial – UNESCO,  Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Ministerul Culturii:
    1) în termen de pînă la 31 decembrie 2016, va elabora și va prezenta Guvernului spre aprobare următoarele documente:
    a) Strategia de dezvoltare a Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”;
    b) Strategia privind dezvoltarea turismului în Rezervația cultural-naturală „Orheiul Vechi” (în cooperare cu Agenția Turismului);
    c) Planul de amenajare a teritoriului Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi” și a zonei de protecție;
    d) Planul de management al Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”;
    2) în termen de pînă la 1 noiembrie 2016, va elabora și va aproba:
    a) Conceptul de reorganizare a Administrației Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 251-XIV din 4 decembrie 2008 și atribuțiile statutare ale instituției, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 228 din 23 martie 2009;
    b) Planul de management al Peisajului Arheologic „Orheiul Vechi” nominalizat pentru Lista Patrimoniului Mondial – UNESCO;
    c) Programul de monitorizare, analiză și evidență a stării de conservare și protejare a patrimoniului cultural și natural din cadrul Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”;
    d) Programul de conservare și restaurare a obiectelor de patrimoniu cultural din cadrul Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”;
    e) Programul de reabilitare ecologică și peisajeră a Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi” (în cooperare cu Ministerul Mediului și Academia de Științe a Moldovei);
    3) în termen de pînă la 1 octombrie 2016, în cooperare cu Primăria com. Trebujeni, raionul Orhei, și Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove:
    a) va analiza condițiile în care are loc folosirea, exploatarea și protejarea de către comunitatea monahală din Butuceni a bunurilor cu statut de monument: Biserica Nașterea Maicii Domnului, Schitul rupestru „Peștera” și spațiul cetății getice „Butuceni”, înscrise sub nr. 1065, nr. 1066 și nr. 1073 (compartimentul: Zona de Centru) în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat; 
    b) va elabora un set de măsuri privind soluționarea problemelor de drept existente referitor la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” , Schitul rupestru „Peștera” și a spațiului adiacent al cetății getice „Butuceni”, cu fortificarea capacităților de protejare a acestor bunuri de patrimoniu cultural național, inclusiv prin încheierea unui contract de folosință și protejare.
    2. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, în cooperare cu Ministerul Culturii și administrația publică locală, pe parcursul anului 2016, va elabora și va propune spre implementare proiectul de reparație a drumului local L301 Butuceni – Morovaia – L340, pe sectorul Butuceni – Mașcăuți.
    3. Se recomandă autorităților publice locale de nivelul al doilea (consiliile raionale Orhei, Criuleni și Dubăsari) și autorităților publice locale de nivelul întîi (primăriile Trebujeni, Mașcăuți, Ivancea, Furceni, Susleni, Molovata, Marcăuți și Holercani): 
    1) să coopereze activ cu Administrația Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi” și autoritățile publice centrale, în vederea elaborării și punerii în aplicare a Planului de amenajare a teritoriului Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi” și a zonei de protecție, a Strategiei de dezvoltare a Rezervației și a altor documente de politici care vizează instituția publică și localitățile nominalizate;
    2) să contribuie la integrarea comunităților locale în acțiunile de protejare și promovare a patrimoniului cultural și natural, a siturilor arheologice, obiectelor de arhitectură vernaculară, complexelor rupestre, biodiversității și peisajelor;
    3) să încurajeze revitalizarea meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor  populare, promovarea produselor ecologice și dezvoltarea turismului cultural-ecologic.

    PRIM-MINISTRU                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul culturii                                             Monica Babuc
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                            Iurie Chirinciuc

    Nr. 719. Chişinău, 6 iunie 2016.