DPO2104/2016
ID intern unic:  365346
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2104
din  09.06.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Ștefan ȚURCANU
Publicat : 17.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 163-168     art Nr : 338
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul învățămîntului universitar, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare și activitate metodico-ştiinţifică intensă, domnului Ștefan ȚURCANU, profesor universitar la Universitatea Agrară de Stat din  Moldova, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2104-VII. Chişinău, 9 iunie 2016.