DPO2105/2016
ID intern unic:  365347
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2105
din  09.06.2016
privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului”
doamnei Stela POPESCU
Publicat : 17.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 163-168     art Nr : 339
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în promovarea artei teatrale şi cinematografice, pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie şi contribuţie substanțială la dezvoltarea relaţiilor culturale dintre România şi Republica Moldova, doamnei Stela POPESCU, actriță de teatru și film (România), i se conferă titlul onorific „Artist al Poporului”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2105-VII. Chişinău, 9 iunie 2016.