DPO2113/2016
ID intern unic:  365354
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2113
din  10.06.2016
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Publicat : 17.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 163-168     art Nr : 346
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea ştiinței, contribuţie la promovarea valorilor științifice și culturale şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Vasile BOTNARI            - director al Institutului de Genetică, Fiziologie
                                              și Protecție a Plantelor
    domnului                          - cercetător științific principal la Grădina Botanică
    Ion COMANICI
    domnului
    Mihail PAPUC                 -  șef de redacție în cadrul Întreprinderii de Stat
                                               Editorial-Poligrafice „Știința”;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei Laurenția
    UNGUREANU                - director adjunct al Institutului de Zoologie;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    domnului Victor GHILAȘ - director al Institutului Patrimoniului Cultural.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2113-VII. Chişinău, 10 iunie 2016.