LPO125/2016
ID intern unic:  365458
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 125
din  02.06.2016
pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind
achiziţiile publice şi la Acordul privind achiziţiile publice
modificat prin Protocolul de modificare a acestuia
Publicat : 24.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 169-183     art Nr : 365
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Republica Moldova aderă la Acordul privind achiziţiile publice, întocmit la Marrakech la 15 aprilie 1994.
    Art. 2. – Republica Moldova aderă la Acordul privind achiziţiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia, întocmit la Geneva la 30 martie 2012.
    Art. 3. – Aderarea Republicii Moldova la Acordul privind achiziţiile publice, întocmit la Marrakech la 15 aprilie 1994, şi la Acordul privind achiziţiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia, întocmit la Geneva la 30 martie 2012, se va efectua în condiţiile Deciziei Comitetului privind achiziţiile publice al Organizaţiei Mondiale a Comerţului nr. GPA/131 din 16 septembrie 2015, inclusiv ale anexelor A şi B la decizia menţionată, şi ale Deciziei adiţionale GPA/131/Add. l din 17 februarie 2016.
    Art. 4. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordurilor menţionate.
    Art. 5.  – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de aderare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Andrian CANDU

    Nr. 125. Chişinău, 2 iunie 2016.


    acord