DPO2140/2016
ID intern unic:  365475
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2140
din  16.06.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
protoiereului mitrofor Ioan PLĂMĂDEALĂ
Publicat : 24.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 169-183     art Nr : 381
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru contribuţie la renaşterea spirituală a societății, merite în promovarea valorilor creștin-ortodoxe și activitate obștească prodigioasă, protoiereului mitrofor Ioan PLĂMĂDEALĂ, paroh al Catedralei „Schimbarea la Faţă a Mîntuitorului” din municipiul Chişinău, i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2140-VII. Chişinău, 16 iunie 2016.