DPO2141/2016
ID intern unic:  365476
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2141
din  17.06.2016
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 24.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 169-183     art Nr : 382
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la asigurarea activităţii acestora şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Mihail VÎRȚAN                 -  consultant principal în Secretariatul
                                                 Parlamentului Republicii Moldova;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Angela CRASOVSCHI     -  şef de direcție la Secretariatul
                                                 Parlamentului Republicii Moldova
    doamnei
    Diana CULIC                    -  șef de direcție la Cancelaria
    de Stat
    doamnei
    Diana DVORNIC              -  consultant principal în Cancelaria de Stat
    domnului
    Vlad POGHIRCĂ             -  șef de serviciu în Aparatul Preşedintelui
                                                 Republicii Moldova
    domnului
    Iurie ZUBCU                     -  consultant principal în Secretariatul
                                                 Parlamentului Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2141-VII. Chişinău, 17 iunie 2016.