HGO749/2016
ID intern unic:  365481
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 749
din  10.06.2016
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea
Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020
Publicat : 24.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 169-183     art Nr : 814
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020.

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Octavian Calmîc
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                      Vasile Bîtca
    Ministrul justiţiei                                                    Vladimir Cebotari

    Nr. 749. Chişinău, 10 iunie 2016.