HANREC184/2016
ID intern unic:  365544
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 184
din  20.06.2016
privind tarifele la producerea energiei electrice
Publicat : 24.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 169-183     art Nr : 1105     Data intrarii in vigoare : 24.06.2016
    În scopul ajustării tarifelor la energia electrică produsă de Î.S. „NHE Costeşti” la costurile reale aferente exploatării eficiente a unităţilor energetice de producţie şi întru a oferi întreprinderii posibilitatea de a-şi recupera mijloacele financiare investite în dezvoltarea şi reconstrucţia capacităţilor de producţie, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 
HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 429 din 21 octombrie 2011 (Monitorul Oficial nr. 182-186/1689 din 28.10.2011) se modifică după cum urmează:
    în anexa nr. 1 la hotărîre, la poziţia „Î.S. „NHE Costeşti””, cifra „20,64” se substituie cu cifra „23,2”.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    Sergiu CIOBANU,                                                           Octavian LUNGU,
    Director                                                                             Director

    Iurie ONICA,                                                                    Ghenadie PÂRŢU,
    Director                                                                             Director

    Nr. 184/2016. Chişinău, 20 iunie 2016.