HPO90/2016
ID intern unic:  365573
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 90
din  12.05.2016
pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2016 privind implementarea
Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2016
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 405
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă Planul de acţiuni pe anul 2016 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2016, prevăzut în anexă.
    Art. 2. – Autorităţile şi instituţiile publice și alți subiecți vizați în Planul de acțiuni vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea acestuia.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Andrian CANDU

    Nr. 90. Chișinău, 12 mai 2016.


    planul de acțiuni