DPO2154/2016
ID intern unic:  365578
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2154
din  23.06.2016
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 410
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice locale, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice și activitate organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    LAZARI Mihail               -    specialist în Aparatul președintelui raionului  Ocnița
    MEREACRE Nicolae     -    secretar al Consiliului Raional Ialoveni
    RADU Svetlana              -    secretar al Consiliului Orășenesc Strășeni;
Medalia  „Meritul Civic” următorilor:
    CODA Svetlana              -    secretar al Consiliului Sătesc Puhoi
    NASTAS Nicolae           -    secretar al Consiliului Orășenesc Telenești
    SPÎNU Vasile                 -    secretar al Consiliului Raional Cimișlia.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2154-VII. Chişinău, 23 iunie 2016.