OMM79/2016
ID intern unic:  365617
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MEDIULUI
ORDIN Nr. 79
din  07.06.2016
cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la înregistrarea de stat
a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului și Instrucțiunii privind
evidența de stat a rezultatelor lucrărilor de cercetare geologică a
subsolului şi modul de păstrare şi folosire a materialelor Fondului
de stat de informaţii privind subsolul
Publicat : 01.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 184-192     art Nr : 1116
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1119 din 17 iunie 2016
Ministru _____________ Vladimir CEBOTARI


    În temeiul art. 10 lit. i) şi art. 46 din Codul subsolului nr. 3-XVI din 2 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75-77, art.197),
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la înregistrarea de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului, conform anexei nr.1.
    2. Se aprobă Instrucțiunea privind evidența de stat a rezultatelor lucrărilor de cercetare geologică a subsolului şi modul de păstrare şi folosire a materialelor Fondului de stat de informaţii privind subsolul, conform anexei nr.2.
    3. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Victor Morgoci, viceministrul  mediului.

    MINISTRUL MEDIULUI                                    Valeriu MUNTEANU

    Nr. 79. Chişinău, 7 iunie 2016.

    anexa nr.1

    anexa nr.2