OMDRC85/2016
ID intern unic:  365663
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR
ORDIN Nr. 85
din  30.06.2016
cu privire la aprobarea standardului ocupațional
”732006 Constructor de acoperișuri”
Publicat : 08.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 193-203     art Nr : 1154
    În temeiul Regulamentului Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 10 noiembrie 2009 și în temeiul prevederilor punctului nr. 9 alin. 2), litera b) din Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale pentru profesiile muncitorești, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.863 din 08.10.2014,
ORDON:
    1. Se aprobă standardul ocupațional pentru profesia muncitorească ”732006 Constructor de acoperișuri”, conform anexei.
    2. Direcția generală arhitectură, construcții și locuințe:
    - va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    - va plasa prezentul ordin pe pagina web a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Anatolie Zolotcov, viceministru.


    MINISTRUL DEZVOLTĂRII
    REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR                                   Vasile BÎTCA


    Nr. 85. Chişinău, 30 iunie 2016.

    standard ocupațional