LPO117/2016
ID intern unic:  365668
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 117
din  02.07.2016
pentru ratificarea Protocolului de la Nagoya privind accesul la
resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor
care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea
 biologică
Publicat : 08.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 193-203     art Nr : 417
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 5 iunie 1992), întocmit la 29 octombrie 2010 și semnat de Republica Moldova la 25 ianuarie 2012.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor protocolului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti și va remite depozitarului instrumentul de ratificare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 117. Chişinău, 2 iunie 2016.


    protocol_md

    protocol_eng