DPO2174/2016
ID intern unic:  365687
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2174
din  30.06.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Mircea BOLOGA
Publicat : 08.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 193-203     art Nr : 432
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea științei, pentru contribuție substanțială la pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare și activitate ştiinţifico-investigaţională prodigioasă, domnului Mircea BOLOGA, șef de laborator la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă  „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2174-VII. Chişinău, 30 iunie 2016.