DPO2175/2016
ID intern unic:  365688
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2175
din  30.06.2016
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Henrik HOLOLEI
Publicat : 08.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 193-203     art Nr : 433
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în activizarea procesului de integrare a Republicii Moldova în structurile europene și pentru contribuție la implementarea efectivă a proiectelor Uniunii Europene în domeniul infrastructurii transportului în Republica Moldova, domnului Henrik HOLOLEI, director general al Direcției Generale Mobilitate și Transporturi (DG MOVE), Comisia Europeană, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2175-VII. Chişinău, 30 iunie 2016.