HGA836/2016
ID intern unic:  365735
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 836
din  05.06.2016
privind aprobarea formularului-tip aferent activității şi veniturilor
nerezidenţilor şi a modului de completare a acestuia
Publicat : 08.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 193-203     art Nr : 898
     Abrogată prin HG511 din 05.07.17, MO229-243/07.07.17 art.604

    MODIFICAT
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616


    În scopul executării prevederilor art.74 alin.(4) şi art.76 alin.(5) din titlul II al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    formularul-tip Forma NER-16 „Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia”, conform anexei nr.1;
    modul de completare a Dării de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia, conform anexei nr.2.
    2. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr.1395 din 8 decembrie 2008 „Privind aprobarea formularelor aferente activității şi veniturilor nerezidenților, precum şi modului de completare a acestora” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art.1417);
    Hotărîrea Guvernului nr.950 din 17 noiembrie 2014 „Pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1395 din 8 decembrie 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.345-351, art.1019).

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu

    Nr. 836. Chişinău, 5 iulie 2016.

   
anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]

    anexa nr.2
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]