DPO2182/2016
ID intern unic:  365752
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2182
din  04.07.2016
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Alexandra BACIOI
Publicat : 12.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 204-205     art Nr : 442
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în organele administrației publice, contribuție la sporirea eficienței activității acestora și înalt profesionalism, doamnei Alexandra BACIOI, director adjunct al Serviciului Stare Civilă, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2182-VII. Chişinău, 4 iulie 2016.