OMCM225/2015
ID intern unic:  365764
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL CULTURII
ORDIN Nr. 225
din  16.11.2015
cu privire la instituirea Registrului Arheologilor
din Republica Moldova și atribuirea categoriilor
profesionale la specialitatea “Arheologie”
Publicat : 12.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 204-205     art Nr : 1172
    MODIFICAT
    OMECC48 din 25.08.17, MO330-334/08.09.17 art.1698
    OMC177 din 29.07.16, MO204-205/12.07.16 art.1173


    În corespundere cu Legea privind protejarea patrimoniului arheologic nr. 218 din 17 septembrie 2010 (art. 12, i), art. 13, k), art. 17 și  Regulamentul privind Registrul Arheologilor din Republica Moldova nr. 127 din 25 aprilie 2013, în temeiul hotărârii Comisiei Naționale Arheologice a Republicii Moldova din 12 noiembrie 2015 (proces-verbal nr. 3),
ORDON:
    1. Se instituie Registrul Arheologilor din Republica Moldova.
    2. Se înscriu în Registrul Arheologilor din Republica Moldova cu atribuirea categoriilor profesionale la specialitatea “Arheologie” următoarele persoane:

Nr. Registru

Numele, prenumele

Cod Numeric Personal

Categoria profesională atribuită la specialitatea Arheologie

1
Niculiţă Ion
0991003886721
Arheolog Expert
2
Postică Gheorghe
0971205887173
Arheolog Expert
3
Covalenco Serghei
0962903545560
Arheolog Expert
4
Sava Eugen
0962504017387
Arheolog Expert
5
Leviţki Oleg
0983107893334
Arheolog Expert
6
Manzura Igor
0972504894541
Arheolog Expert
7
Zanoci Aurel
0971705487394
Arheolog Expert
8
Tentiuc Ion
0973103899153
Arheolog Expert
9
Vornic Vladimir
0970406030975
Arheolog Expert
10
Musteaţă Sergiu
0970504323995
Arheolog Expert
11
Pîrnău Ludmila
2000002167495
Arheolog Expert
12
Matveev Sergiu
0981011090744
Arheolog Expert
13
Tkaciuk Mark
2000088015004
Arheolog Expert
14
Ursu Rodica
0962806019926
Arheolog Expert
15
Mateevici Natalia
2000002129497
Arheolog Expert
16
Rabinovici Roman
0991311026196
Arheolog Expert
17
Agulnikov Serghei
0982705025806

Arheolog Specialist

18
Bubulici Valeriu
0970212422380

Arheolog Specialist

19
Haheu Vasile
0962504017387

Arheolog Specialist

20
Kurceatov Serghei
2004005099652

Arheolog Specialist

21
Burlacu Vitalie
2001037267934

Arheolog Specialist

22
Ursu Ion
0991506335144

Arheolog Specialist

23
Bicbaev Veaceslav
0971203891639

Arheolog Specialist

24
Popovici Sergiu
2004027052437

Arheolog Specialist

25
Munteanu Octavian
2000002079754

Arheolog Specialist

26
Băţ Mihai
0991105359260

Arheolog Specialist

27
Tabuncic Sergiu
2000001036899

Arheolog Specialist

28
Iarmulski Vasile
2000048008723

Arheolog Specialist

29
Corobcean Andrei
2003034021795

Arheolog Specialist

30
Sîrbu Livia
2003049005708

Arheolog Specialist

31
Ţerna Stansilav
2001002116919

Arheolog Specialist

32
Topal Denis
0971806489240

Arheolog Specialist

33
Mistreanu Eugen
2004003075728

Arheolog Specialist

34
Ciobanu Larisa
2001001018599

Arheolog Specialist

35
Reabţeva Svetlana
2005002012031

Arheolog Specialist

36
Cereteu Galina
0981410031821

Arheolog Specialist

37
Noroc Ion
2004009007967

Arheolog Debutant

38
Zverev Evghenii
0971806489642

Arheolog Debutant

39
Vasilache Mariana
2004021082689

Arheolog Specialist

40
Sîrbu Ghenadie
2002036098983

Arheolog Specialist

41
Sîrbu Mariana
0982705245929

Arheolog Specialist

42
Heghea Sergiu
2004003010336

Arheolog Debutant

43  Telnov Nicolai  2005088068005  Arheolog Expert
44  Popa Alexandru  0971705036770  Arheolog Expert
45  Levinschi Alexandru  0971209898870  Arheolog Expert
46  Ceban Ion  2004047020591  Arheolog Specialist
47 Pașenciuc Natalia 2009023009117 Arheolog Debutant

    [Pct.2 modificat prin OMECC48 din 25.08.17, MO330-334/08.09.17 art.1698]
    [Pct.2 modificat prin OMC177 din 29.07.16, MO204-205/12.07.16 art.1173]
    3. Ținerea Registrului Arheologilor din Republica Moldova se pune în sarcina Agenției Naționale Arheologice.
    4. Ținerea Arhivei Registrului Arheologilor se pune în sarcina Muzeului Național de Istorie a Moldovei.
    5. Direcția Patrimoniu Cultural, în termen de 30 de zile, va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și în format electronic pe site-ul Ministerului Culturii.
    6. Controlul executării prezentului Ordin se pune sarcina dlui Gheorghe Postică, viceministru.

    MINISTRUL CULTURII                                  Monica BABUC

    Nr. 225. Chişinău, 16 noiembrie 2015.