DPO2186/2016
ID intern unic:  365793
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2186
din  07.07.2016
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Mehmet Selim KARTAL
Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214     art Nr : 453
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea și consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-turce, domnului Mehmet Selim KARTAL, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Turcia în Republica Moldova, i se conferă  „Ordinul  de  Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2186-VII. Chişinău, 7 iulie 2016.