DPO2188/2016
ID intern unic:  365796
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2188
din  07.07.2016
privind conferirea Ordinului „Credinţă Patriei”
clasa I domnului Ion GUȚU
Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214     art Nr : 455
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu  şi contribuţie la organizarea şi desfăşurarea la un înalt nivel profesional a măsurilor de protecţie şi pază, domnului Ion GUȚU, director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, i se conferă Ordinul „Credinţă  Patriei” clasa I.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2188-VII. Chişinău, 7 iulie 2016.