DPO2193/2016
ID intern unic:  365798
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2193
din  11.07.2016
privind numirea domnului Alexandru GHEORGHIEȘ
în funcția de președinte al Curții de Apel Bălți
Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214     art Nr : 457
    În temeiul art. 116 alin. (3) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Alexandru GHEORGHIEȘ se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de președinte al Curții de Apel Bălți.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2193-VII. Chişinău, 11 iulie 2016.