DPO2194/2016
ID intern unic:  365799
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2194
din  11.07.2016
privind numirea domnului Vadim BELOUS
în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Soroca
Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214     art Nr : 458
    În temeiul art. 116 alin. (3) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Vadim BELOUS se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Soroca.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2194-VII. Chişinău, 11 iulie 2016.