DPO2200/2016
ID intern unic:  365805
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2200
din  11.07.2016
privind numirea doamnei Mariana SAJIN
în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani
Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214     art Nr : 464
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova și al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Mariana SAJIN se numește, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Rîșcani.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2200-VII. Chişinău, 11 iulie 2016.