HGC851/2016
ID intern unic:  365822
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 851
din  08.07.2016
cu privire la Centrul de excelență
în educație artistică „Ștefan Neaga”
Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214     art Nr : 917
    În temeiul art. 59 alin. (2), art. 139 lit. f) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634) și în scopul dezvoltării sistemului de învățămînt profesional tehnic, asigurării economiei naționale cu cadre calificate, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Culturii cu privire la reorganizarea prin transformare a Colegiului de Muzică „Ștefan Neaga” în Centrul de excelență în educație artistică „Ștefan Neaga”.
    2. Instituțiile de învățămînt profesional tehnic: Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, Colegiul Național de Coregrafie, mun. Chișinău, Colegiul de Muzică și Pedagogie din Bălți, Colegiul de Arte „Nicolae Botgros”, or. Soroca, se arondează la Centrul de excelență în educație artistică „Ștefan Neaga”.
    3. În anexa nr. 4  la Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 19 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, structurii și efectivului limită al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova (2009, nr. 169-170, art. 775), sintagma „Colegiul de Muzică „Ștefan Neaga” se substituie cu sintagma „Centrul de excelență în educație artistică „Ștefan Neaga”.
    4. Cheltuielile de punere în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite din contul și în limitele resurselor bugetare aprobate pentru Ministerul Culturii.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Culturii.

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul culturii                                                   Monica Babuc
    Ministrul educaţiei                                                Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu

    Nr. 851. Chişinău, 8 iulie 2016.