HANREM180/2016
ID intern unic:  365854
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 180
din  10.06.2016
cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea,
în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor
de apă în sistemele publice de alimentare cu apă
Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214     art Nr : 1185
Ministerul Justiţiei
nr. 1122 din 6 iulie 2016.
Ministrul justiţiei
Vladimir CEBOTARI


    În temeiul articolului 7 alineatul (2) lit. i) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013, privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentului Regulament se pune în sarcina subdiviziunilor Agenţiei Naționale pentru Reglementare în Energetică.

    Sergiu CIOBANU,                                                   Octavian LUNGU,
    Director                                                                    Director

    Iurie ONICA,                                                           Ghenadie PÂRŢU,
    Director                                                                    Director

    Nr. 180/2016. Chişinău, 10 iunie 2016.


    regulament
    [Regulamentul modificat prin HANRE273 din 28.09.18, MO410-415/02.11.18 art. 1611; în vigoare 02.11.18]