OIFPSC618/2016
ID intern unic:  365867
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 618
din  06.07.2016
privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal
de Stat nr.187 din 27 septembrie 2006 
Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214     art Nr : 1198
    În scopul executării prevederilor stabilite prin art.4 alin.(6) din Legea pentru punerea în aplicarea a titlului III al Codului fiscal nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997, precum şi în legătură cu implementarea clasificaţiei bugetare noi şi a codurilor IBAN, începînd cu 1 ianuarie 2016,
ORDON:
    1. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.187 din 27 septembrie 2006 „Privind modul de administrare a procurărilor de energie electrică, energie termică, gazele naturale şi apă, efectuate de agenţii economici din ţară care au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova de la agenţii economici ce nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.162-163/547 din 13.10.2006) se modifică după cum urmează:
    1) Punctul 4 se expune în următoarea redacţie:
    „4. Suma TVA se virează la bugetul de stat conform următoarelor rechizite bancare:
    Beneficiar: Ministerul Finanţelor;
    Codul fiscal: 1006601000037; 
    Prestator beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat;
    Codul clasificaţiei economice (Cod ECO): 114110;
    Codul IBAN: Conform Registrului codurilor IBAN de pe pagina web a Ministerului Finanţelor www.gov.md.
    La întocmirea ordinului de plată în rubrica “destinaţia plăţii” obligatoriu se va indica “TVA pentru procurările ce nu trec prin postul vamal intern de control”.
    2) În pct.5  sintagma „IFS teritoriale (DACM)” se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
    2. Ordinul nr.166 din 30 mai 2008 „Privind modificarea ordinului IFPS nr.187 din 27.09.2006(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.99-101/306 din 06.06.2008) se abrogă.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                              Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 618. Chişinău, 6 iulie 2016.