HGO879/2016
ID intern unic:  365919
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 879
din  18.07.2016
pentru aprobarea proiectului de lege privind
evaluarea strategică de mediu
Publicat : 22.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 217-229     art Nr : 956
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind evaluarea strategică de mediu.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Octavian Calmîc
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                              Andrei Galbur
    Ministrul mediului                                                   Valeriu Munteanu
    Ministrul sănătăţii                                                    Ruxanda Glavan
    Ministrul justiţiei                                                     Vladimir Cebotari

    Nr. 879. Chişinău, 18 iulie 2016.