DPO2232/2016
ID intern unic:  366073
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2232
din  27.07.2016
privind înregistrarea stemei şi drapelului
satului Scoreni, raionul Străşeni

Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 539
    În temeiul art.88 lit.j) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.5 alin.(3) din Legea cu privire la simbolurile publice,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Se dispune înregistrarea în Armorialul General al Republicii Moldova a stemei și drapelului satului Scoreni, raionul Strășeni, aprobate prin Decizia Consiliului Sătesc Scoreni nr.2/2 din 20 iunie 2016 (anexele nr.1 și nr.2).

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2232-VII. Chişinău, 27 iulie 2016.

Anexa nr.1
la Decretul Președintelui Republicii Moldova
nr. 2232-VII din 27 iulie 2016


Stema satului Scoreni, raionul Strășeni

Blazonare
    În cîmp roșu-vișiniu, un cerb elansat, de aur, deasupra unui butoi văzut dinspre fund, de argint.
    Scutul timbrat de o coroană sătească de aur.
Imagine

Anexa nr.2
la Decretul Președintelui Republicii Moldova
nr. 2232-VII din 27 iulie 2016


Drapelul satului Scoreni, raionul Strășeni

Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză pătrată roșu-vișinie, purtînd un cerb elansat, galben, deasupra unui butoi văzut dinspre fund, alb.
Imagine