OMFC99/2016
ID intern unic:  366121
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 99
din  21.07.2016
privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile
în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa
contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat
prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015

Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 1248     Data intrarii in vigoare : 05.08.2016
    În temeiul articolului 11 alineatul 2 din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61) și în scopul ajustării Planului de conturi contabile în sistemul bugetar,
ORDON:
    În Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015, se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”,
    1.1. În capitolul II „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar”,
    1.1.1. Denumirea subconturilor de nivelul II se modifică şi se expune în următoarea redacţie:

Clasa
Grupa de conturi
Subcont de nivelul II
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
1
 
 
VENITURI
 
 
143
 
AMENZI ŞI SANCŢIUNI
 
 
 
143321

Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul de stat

P
 
 
143322

Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală

P
2
 
 
 CHELTUIELI
 
 
281
 
ALTE CHELTUIELI CURENTE
 
 
 
281230
Alte plăți asociate cu bursele
A

    1.2. În capitolul III „Modul de aplicare al Planului de conturi contabile în sistemul bugetar”,
    1.2.1. Punctul 3.1.61,
    1.2.1.1. Pe tot parcursul punctului, denumirea subconturilor de nivelul II 143321 “Amenzi aplicate conform Codului Fiscal de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul de stat” și 143322 “Amenzi aplicate conform Codului fiscal de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medical” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    ”143321 “Amenzi aplicate de către organele Serviciul fiscal de Stat încasate în bugetul de stat”
    143322 „Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală””.
    1.2.1.2. Descrierea subconturilor de nivelul  II 143321 și 143322 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    „La subcontul de nivelul II 143321 “Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul de stat” se reflectă veniturile încasate în bugetul de stat din amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat.
    La subcontul de nivelul II 143322 “Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” se reflectă veniturile încasate în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală din amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat.”.
    1.2.2. Punctul 3.2.46,
    1.2.2.1. În descrierea subcontului de nivelul I 28123 „Alte plăţi asociate cu bursele”, denumirea subcontului de nivelul II 281230 „Alte plăți sociale” se substituie cu “Alte plăţi asociate cu bursele”.
    1.2.2.2. Descrierea subcontului de nivelul II 281230 „Alte plăți sociale” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    “La subcontul de nivelul II 281230 „Alte plăți asociate cu bursele” se reflectă cheltuielile pentru plăţile asociate procesului educaţional diferite de burse, acordate beneficiarilor rezidenţi şi nerezidenţi pe teritoriul ţării, inclusiv indemnizaţiile pentru cei care nu primesc burse de studii, burse pentru cercetători științifici din cadrul proiectelor finanțate din surse externe, bursele CEEPUS”.
    1.2.3. În punctul 3.3.164, alineatul doi, sintagma “De asemenea, nu se determină uzura pentru mijloacele fixe ale instituţiilor care se află peste hotare.” se exclude.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                               Octavian ARMAŞU

    Nr. 99. Chişinău, 21 iulie 2016.