OMFM105/2016
ID intern unic:  366123
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 105
din  28.07.2016
cu privire la aprobarea unor formulare aferente modificării
termenului de stingere a obligației fiscale prin amînare sau eșalonare 

Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 1250     Data intrarii in vigoare : 05.08.2016
    MODIFICAT
   
OMF119 din 28.06.18, MO246-254/06.07.18 art.1096; în vigoare 06.07.18
    OMF48 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.589; în vigoare 01.04.17    Întru asigurarea bunei administrări fiscale, precum şi întru executarea prevederilor art. 180 alin. (6) din Codul fiscal (în redacția Legii nr.138 din 17.06.2016, publicată în Monitorul Oficial nr.184-192 din 01.07.2016),
ORDON:
    1. De a aproba:
    1) Contractul-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin amînare sau eșalonare (Anexa nr.1);
    2) Contractul de gaj aferent asigurării obligației fiscale a cărui termen de stingere a fost modificat prin amînare sau eșalonare (Anexa nr.2).
    2. Serviciul Fiscal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Pct.2 modificat prin OMF48 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.589; în vigoare 01.04.17]
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                          Octavian ARMAŞU

    Nr. 105. Chişinău, 28 iulie 2016.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF48 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.589; în vigoare 01.04.17]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF119 din 28.06.18, MO246-254/06.07.18 art.1096; în vigoare 06.07.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF48 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.589; în vigoare 01.04.17]