OMDRC97/2016
ID intern unic:  366126
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR
ORDIN Nr. 97
din  26.07.2016
cu privire la aprobarea standardului ocupațional
”732040 Instalator instalații de încălzire și echipamente solare
Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 1252
    MODIFICAT
    RMOA256 din 12.08.16, MO26-264/12.08.16 pag.330


   
În temeiul Regulamentului Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 10 noiembrie 2009 și în temeiul prevederilor punctului nr. 9 alineat 2) litera b) al Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaționale pentru profesiile muncitorești, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 08.10.2014,
ORDON:
    1. Se aprobă standardul ocupațional pentru profesia muncitorească ”732040 Instalator instalații de încălzire și echipamente solare”, conform anexei.
    2. Direcția generală arhitectură, construcții și locuințe:
    - va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    - va plasa prezentul ordin pe pagina web a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

    VICEMINISTRUL DEZVOLTĂRII
    REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR                                  Anatolie ZOLOTCOV

    Nr. 97. Chişinău, 26 iulie 2016.

    standard ocupațional
    [Standardul modificat prin RMOA256 din 12.08.16, MO26-264/12.08.16 pag.330]