OSVC227/2016
ID intern unic:  366135
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 227
din  30.06.2016
cu privire la modificarea anexei nr.4 al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 1261
    În conformitate cu prevederile Hotărîrii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.149 din 06.06.2016 „Cu privire la modificarea Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.3 din
15 ianuarie 2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.169-183 din 24.06.2016, art.1108), precum şi întru reglementarea modului de evidenţă informatică,
ORDON:
    1.  În Anexa nr.4 „Nomenclatorul de unităţi monetare agreate de Banca Naţională a Moldovei” la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009  „Referitor la aprobarea Normelor tehnice prvind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” se modifică codul alfabetic al rublei bieloruse din „BYR” în „BYN” începînd cu data de 1 iulie 2016.
    2. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunz toare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”. 
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                           Vitalie VRABIE

    Nr. 227-O. Chişinău, 30 iunie 2016.