DPO2266/2016
ID intern unic:  366198
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2266
din  09.08.2016
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului  Shigeki SUMI
Publicat : 12.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 256-264     art Nr : 569
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia  substanțială la dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-nipone, domnului Shigeki SUMI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Japoniei în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul  de  Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2266-VII. Chişinău, 9 august 2016.