DPO2267/2016
ID intern unic:  366199
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2267
din  09.08.2016
privind numirea domnului Grigori COLEV
în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Comrat
Publicat : 12.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 256-264     art Nr : 570
    În temeiul art. 116 alin. (3) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Grigori COLEV se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Comrat.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2267-VII. Chişinău, 9 august 2016.