HGM911/2016
ID intern unic:  366209
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 911
din  25.07.2016
pentru aprobarea Strategiei privind reforma
administraţiei publice pentru anii 2016-2020
Publicat : 12.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 256-264     art Nr : 1033
    MODIFICAT
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616


    În  scopul realizării prevederilor Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Strategia privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020 (se anexează).
    2. Cancelaria de Stat, în termen de 2 luni de la data aprobării prezentei hotărîri, va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare Planul de implementare a Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                         Pavel FILIP

    Nr. 911. Chişinău, 25 iulie 2016.


    strategia
    [Strategia modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]