HGO963/2016
ID intern unic:  366222
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 963
din  08.08.2016
cu privire la efectuarea vînătorii  în sezonul
de vînătoare  2016-2017
Publicat : 12.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 256-264     art Nr : 1045
    În temeiul punctului 34 din Regulamentul gospodăriei cinegetice, anexa nr.1 la Legea regnului animal nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.688), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se  modifică  termenele  de  vînătoare  pentru  sezonul  de  vînătoare  2016-2017 la următoarele specii de vînat:
    1) mistreţi – de la 24 septembrie 2016 pînă la
    4 decembrie 2016;
    2) vulpi – de la 27 august 2016 pînă la 26 februarie 2017;
    3) prepeliţe – de la 27 august 2016 pînă la 9 octombrie 2016;
    4) fazani (cu excepția femelelor) – de la 22 octombrie 2016 pînă la 18 decembrie 2016.
    2. Vînătoarea la vulpi  pe terenurile din afara  fondului forestier se va efectua în  perioada şi procesul vînătorii la alte specii permise de vînat, precum și separat, iar  în fondul forestier de stat – doar în procesul vînătorii la mistreți.
    3. Se stabileşte că, în fondurile cinegetice ale terenurilor preponderent neîmpădurite, gestionate de asociațiile vînătorilor şi pescarilor din  Republica Moldova, precum și în fondurile de vînătoare arendate în scop de gospodărire cinegetică din fondul forestier, vînătoarea va fi organizată în zilele de sîmbătă, duminică şi în zilele de sărbători.
    4. Se interzice vînatul pe întreg sezonul de vînătoare:
    1) în fondul ariilor naturale protejate de stat;
    2) la cerbi, căpriori, bursuci, iepuri, potîrnichi, gîște, rațe, lişiţe, găinuşe-de-baltă, becaține mari, porumbei;
    3)  la mistreţi, cu excepţia fondurilor de vînătoare arendate în scop de gospodărire cinegetică din fondul forestier.
    5. Se aprobă:
    1) limitele de recoltare a vînatului la prepeliţe și fazani, conform anexei nr.1;
    2) limitele de recoltare a vînatului la mistreţi, conform anexei nr.2;
    3) cota de recoltare la vulpi – nelimitată.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                       Valeriu Munteanu

    Nr. 963. Chişinău, 8 august 2016.


    anexa nr.1

    anexa nr.2