HBN202/2016
ID intern unic:  366242
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 202
din  08.08.2016
cu privire la nivelul ratelor dobînzilor
Băncii Naţionale a Moldovei
Publicat : 12.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 256-264     art Nr : 1299     Data intrarii in vigoare : 08.08.2016
    În temeiul art. 27 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art.544), cu modificările și completările ulterioare, şi prevederilor Strategiei Politicii Monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 303 din 27 decembrie 2012), luînd în considerație Raportul asupra inflației nr. 3, 2016, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se menține rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 10.0 la sută anual.
    2. Se mențin ratele de dobîndă:
    a) la creditele overnight la nivelul de 13.0 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul de 7.0 la sută anual.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMITETULUI
    EXECUTIV AL BĂNCII
    NAȚIONALE A MOLDOVEI                                                 Sergiu CIOCLEA

    Nr. 202. Chişinău, 8 august 2016.