DPC2264/2016
ID intern unic:  366262
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2264
din  08.08.2016
privind unele simboluri corporative ale Serviciului
de Protecţie şi Pază de Stat
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 579
    În temeiul art. 88 lit. j) din Constituţia Republicii Moldova, al art. 6 alin. (5) din Legea cu privire la simbolurile publice şi al art. 42 alin. (2) din Legea cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se instituie următoarele simboluri corporative ale Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat:
    a) însemnele heraldice:
    - stema, conform anexei nr. 1;
    - culoarea corporativă, conform anexei nr. 2;
    b) însemnele vexilologice:
    - drapelul, conform anexei nr. 3;
    - stindardul directorului Serviciului, conform anexei nr. 4;
    - baniera de pavoazare, conform anexei nr. 5;
    c) însemnele uniformistice:
    - ecusonul de mînecă stîngă pentru uniforma de paradă a ofiţerului de protecţie, conform anexei nr. 6;
    - ecusonul de mînecă stîngă pentru uniforma de serviciu a ofiţerului de protecţie, conform anexei nr. 7;
    - insigna de apartenenţă corporativă a ofiţerului de protecţie la ţinuta civilă, conform anexei nr. 8;
    - insigna cu număr individual de identificare a ofiţerului de protecţie, conform anexei nr. 9;
    - cocarda pentru coifura generalului Serviciului de Protecție și Pază de Stat, conform anexei nr. 10;
    -  cocarda pentru coifura ofiţerului de protecţie, conform anexei nr. 11;
    - insigna de epolet pentru uniforma ofiţerului de protecţie, conform anexei nr. 12;
    - modele de broderii pentru uniforma ofiţerilor de protecţie, conform anexei nr. 13.
    Art. 2. - Simbolurile corporative prevăzute la art. 1 se înregistrează în Armorialul General al Republicii Moldova.
    Art. 3. - Se aprobă:
    a) Regulamentul privind utilizarea stemei, drapelului, banierei de pavoazare și culorii corporative ale Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, conform anexei nr. 14;
    b) Regulamentul stindardului directorului Serviciului de Protecţie  şi Pază de Stat, conform anexei nr. 15.
    Art. 4. - Se abrogă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1264-II din 23 decembrie 1999 privind acordarea drapelului de luptă.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2264-VII. Chişinău, 8 august 2016.


Anexa nr. 1
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2264-VII din 8 august  2016

STEMA
SERVICIULUI DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT
Blazonare
    În cîmp de purpură, un urs ridicat, de aur, limbat şi armat roşu, cu laba dreaptă anterioară atacînd, iar în cea stîngă purtînd o lance de turnir, în pal, de argint, de vîrful căreia este prinsă o flamură în coadă de rîndunică, de argint cu o cruce-firet roşie, fluturînd.
    Bordură componată albastru-de aur-roşu-de aur.
    Deviza pe o panglică de aur cu litere capitale de purpură: „HONOR ET FIDES” (Onoare şi devotament).
Imagine


Anexa nr. 2
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2264-VII din 8 august  2016

CULOAREA CORPORATIVĂ
A SERVICIULUI DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT
Descriere
    Culoarea corporativă este purpuriu, de nuanță purpuriu-închis, ca petala florii de bujor de grădină (Paeonia officinalis) de această culoare, în partea ei mai închisă, de la receptacul, fără a bate în cafeniu, care corespunde formulei 235 C în sistemul Pantone și formulei 5.100.0.40 în sistemul substractiv de culori CMYK.

Anexa nr. 3
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2264-VII din 8 august  2016

DRAPELUL
SERVICIULUI DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT
Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză rectangulară (2:3) albă, cu o cruce scandinavică îngustă (1/9 h) roșie, peste mijlocul căreia broșează un ecuson heraldic de tip rectangular cu vîrful rotunjit (cu înălțimea de 2/5 h), de purpură, încărcat cu un urs ridicat, galben, limbat şi armat roşu, cu laba dreaptă anterioară atacînd, iar în cea stîngă purtînd o lance de turnir, în pal, albă, de vîrful căreia este prinsă o flamură în coadă de rîndunică, albă cu o cruce-firet roşie, fluturînd.
    Drapelul există în două forme:
    a) drapelul original;
    b) drapelul uzual.
    1. Drapelul original se confecţionează într-un singur exemplar, cu dimensiunile 1000 x 1500 mm şi conţine următoarele decoruri exterioare şi accesorii:
    a) franjuri de aur pe perimetrul pînzei, exceptînd latura de la hampă, care este prevăzută cu un manşon de îmbrăcare pe hampă;
    b) două şnururi de aur prinse de vîrful hampei şi terminate cu ciucuri din acelaşi metal;
    c) o panglică tricoloră în culorile Drapelului de Stat al Republicii Moldova, terminată cu franjuri de aur şi legată în fundă de vîrful hampei;
    d) hampă confecţionată din lemn vopsit roşu-închis, avînd lungimea de 2,5 ori mai mare decît înălţimea pînzei drapelului, iar talpa ferecată în metal;
    e) vîrf standard pentru hampele drapelelor instituţiilor de stat ale Republicii Moldova.
    2. Drapelul uzual se îmbracă, de regulă, pe o hampă ordinară, de vîrful căreia se leagă o panglică tricoloră simplă în culorile naţionale.
Imagine
 
Anexa nr. 4
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2264-VII din 8 august 2016

STINDARDUL DIRECTORULUI
SERVICIULUI DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT
Descriere
    Stindardul reprezintă o pînză pătrată de purpură, purtînd în mijloc un urs ridicat, galben, limbat şi armat roşu, cu laba dreaptă anterioară atacînd, iar în cea stîngă purtînd o lance de turnir, în pal, albă, de vîrful căreia este prinsă o flamură în coadă de rîndunică, albă cu o cruce-firet roşie, fluturînd.
Imagine


Anexa nr. 5
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2264-VII din 8 august  2016

BANIERA DE PAVOAZARE
A SERVICIULUI DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ DE STAT
Descriere
    Baniera de pavoazare reprezintă o pînză rectangulară (2:1) de purpură, purtînd în mijloc un urs ridicat, galben, limbat şi armat roşu, cu laba dreaptă anterioară atacînd, iar în cea stîngă purtînd o lance de turnir, în pal, albă, de vîrful căreia este prinsă o flamură în coadă de rîndunică, albă cu o cruce-firet roşie, fluturînd.
Imagine


Anexa nr. 6
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2264-VII din 8 august  2016

ECUSONUL DE MÎNECĂ STÎNGĂ
PENTRU UNIFORMA DE PARADĂ A OFIŢERULUI DE PROTECŢIE
Descriere
    Ecusonul reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu vîrful rotunjit, de purpură, cu bordură componată albastru-de aur-roşu-de aur şi purtînd în mijloc Stema de Stat a Republicii Moldova, a cărei acvilă este de aur.
    Înălţimea ecusonului este de 90 mm și lăţimea de 70 mm.
ImagineAnexa nr. 7
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2264-VII din 8 august  2016

ECUSONUL DE MÎNECĂ STÎNGĂ
PENTRU UNIFORMA DE SERVICIU A OFIŢERULUI DE PROTECŢIE
Descriere
    Ecusonul reprezintă un scut heraldic de tip rectangular cu vîrful rotunjit, de purpură, cu bordură componată albastru-de aur-roşu-de aur și purtînd un urs ridicat, de aur, limbat şi armat roşu, cu laba dreaptă anterioară atacînd, iar în cea stîngă purtînd o lance de turnir, în pal, de argint, de vîrful căreia este prinsă o flamură în coadă de rîndunică, de argint cu o cruce-firet roşie, fluturînd.
    Înălțimea ecusonului este de 90 mm și lățimea de 70 mm.
Imagine

Anexa nr. 8
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2264-VII din 8 august  2016

INSIGNA DE APARTENENŢĂ CORPORATIVĂ
A OFIŢERULUI DE PROTECŢIE LA ŢINUTA CIVILĂ
Descriere
    Insigna reprezintă o insignă de piept monometalică, rotundă, avînd în cîmp de purpură un urs ridicat, de aur, cu laba dreaptă anterioară atacînd, iar în cea stîngă purtînd o lance de turnir, în pal, de același metal, de vîrful căreia este prinsă o flamură în coadă de rîndunică, de asemenea de aur, cu o cruce-firet de purpură, fluturînd.
    Pe revers, insigna este prevăzută cu un sistem de prindere de haină.
    Diametrul insignei este de 17 mm.
Imagine


 
Anexa nr. 9
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2264-VII din 8 august  2016

INSIGNA CU NUMĂR INDIVIDUAL DE IDENTIFICARE
A OFIŢERULUI DE PROTECŢIE
Descriere
    Insigna reprezintă o stea de aur cu opt raze, radiantă cu fascicule extremitățile cărora formează un arc de cerc convex între două raze vecine, înscrisă într-un cerc imaginar cu diametrul de 55 mm și încărcată cu un medalion rotund cu diametrul de 40 mm. Medalionul poartă în cîmp de purpură un urs ridicat, de aur, cu laba dreaptă anterioară atacînd, iar în cea stîngă purtînd o lance de turnir, în pal, de argint, de vîrful căreia este prinsă o flamură în coadă de rîndunică, de același metal, cu o cruce-firet de purpură, fluturînd. Exerga medalionului este compusă din două inele, interior și exterior, fiecare cu lățimea de 8 mm. Inelul interior este divizat pe orizontală, segmentul de sus fiind subîmpărțit în trei segmente egale în culorile naționale – albastru-galben-roșu –, iar segmentul de jos purtînd în cîmp de aur deviza cu litere capitale de purpură „HONOR ET FIDES”. Inelul exterior este divizat cu raze îndreptate spre orele 5 și 7 ale cadranului; în segmentul de sus, în cîmp de purpură, în sensul acelor de ceasornic este înscrisă legenda cu litere capitale de aur „SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ DE STAT”; în segmentul de jos, în cîmp de aur este gravat în incizie cu cifre arabe de purpură numărul individual de identificare a ofițerului de protecție „0000”.
    Insigna se confecţionează din metal emailat şi este prevăzută pe revers cu un sistem de prindere.
Imagine Anexa nr. 10
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2264-VII din 8 august  2016

COCARDA PENTRU COIFURA GENERALULUI
SERVICIULUI DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ DE STAT
Descriere
    Cocarda reprezintă un scut oval, tăiat, roșu și azur, purtînd în centru broșînd Stema de Stat a Republicii Moldova, în relief, în întregime de aur. Scutul este așezat pe o stea ovală de aur cu 40 de raze.
    Înălțimea cocardei este de 40 mm, iar lăţimea de 30 mm.
Imagine


Anexa nr. 11
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2264-VII din 8 august  2016

COCARDA PENTRU COIFURA
OFIŢERULUI DE PROTECŢIE
Descriere
    Cocarda reprezintă Stema de Stat a Republicii Moldova, avînd acvila şi accesoriile acvilei de aur şi fiind înscrisă ajurat într-o cunună ovală formată din două ramuri de păducel, de asemenea, de aur.
    Înălţimea cocardei este de 47 mm și lăţimea de 39 mm.
Imagine


 Anexa nr. 12
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2264-VII din 8 august 2016

INSIGNA DE EPOLET
PENTRU UNIFORMA OFIŢERULUI DE PROTECŢIE
Descriere
    Insigna reprezintă un scut heraldic de tip oval, purtînd două lănci de turnir, încrucișate în săritoare, de vîrful cărora este prinsă cîte o flamură în coadă de rîndunică și încărcată cu cîte o cruce-firet, totul de aur.
    Înălțimea insignei este de 20 mm și lățimea de 13 mm.
Imagine


Anexa nr. 13
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2264-VII din 8 august  2016

MODELE DE BRODERII
LA UNIFORMA OFIŢERILOR DE PROTECŢIE
    Broderiile reprezintă crenguțe stilizate de păducel (Crataegus monogyna)  cu frunze, ace și fructe, realizate din fire de aur.

Broderie la chipiul de paradă pentru generalii Serviciului de Protecţie
şi Pază de Stat, pe cozoroc și în jurul cocardei


Broderie de guler pentru veston la uniforma de general al Serviciului
de Protecţie şi Pază de Stat


Broderie de guler pentru veston la uniforma de paradă a ofiţerului de protecţie


Broderie de mînecă la manşetele vestonului pe uniforma de general
al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat


Broderie de mînecă la manşetele vestonului pe uniforma
de paradă a ofiţerului de protecţie


Anexa nr. 14
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2264-VII din 8 august  2016

REGULAMENT
privind utilizarea stemei, drapelului, banierei de pavoazare
și culorii corporative ale Serviciului de Protecție și Pază de Stat
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu art. 6 din Legea cu privire la simbolurile publice şi stabileşte modul de utilizare a stemei, drapelului, banierei de pavoazare și culorii corporative ale Serviciului de Protecție și Pază de Stat (în continuare – Serviciul).
    2. Stema, drapelul, baniera de pavoazare și culoarea corporativă ale Serviciului sînt simboluri corporative prin care acesta se identifică.
    3. Încălcarea premeditată a prevederilor referitoare la modul de utilizare a simbolurilor corporative ale Serviciului, precum și profanarea acestora atrage răspunderea prevăzută de legislaţie.
    4. Responsabilitatea şi controlul respectării prezentului regulament se pun în sarcina directorului Serviciului.
Capitolul II
UTILIZAREA STEMEI SERVICIULUI
    5. Stema Serviciului se amplasează pe sediile, edificiile, în birourile de serviciu, precum şi în alte încăperi ce aparţin Serviciului.
    6. Imaginea stemei Serviciului poate fi reprodusă pe:
    a) sigiliile oficiale ale Serviciului şi ale subdiviziunilor lui structurale;
    b) formularele și actele oficiale ale Serviciului şi ale subdiviziunilor lui structurale;
    c) bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.) ale Serviciului;
    d) diferite însemne heraldice derivate, vexilologice, medalistice, faleristice și uniformistice, diplome de onoare şi alte distincţii ale Serviciului;
    e) legitimaţiile personalului și ale pensionarilor Serviciului;
    f) producţia poligrafică, fotografică, video, cinematografică şi electronică a Serviciului;
    g) produsele publicitare, informative şi altele similare executate la comanda Serviciului;
    h) emisiuni poştale executate la comanda Serviciului;
    i) diverse suvenire şi obiecte de protocol.
    7. Imaginea stemei poate figura în lucrările publicate şi în expoziţiile  ce ilustrează activitatea ştiinţifică și de creaţie a autorului şi a pictorului   stemei, în limita dreptului de autor și cu condiția indicării obligatorii a posesorului.
    8. Imaginea stemei poate fi reprodusă și în alte cazuri, cu permisiunea directorului Serviciului, în conformitate cu Codul civil și Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe.
    9. În cazul în care stema Serviciului va fi utilizată alături de Stema de Stat  a Republicii Moldova, Stema de Stat va ocupa locul de onoare, primul din stînga sau primul de sus, iar stema Serviciului va ocupa o poziție secundară  față de aceasta, mai la dreapta sau mai jos. Dimensiunile liniare ale stemei Serviciului nu vor depăşi dimensiunile liniare ale Stemei de Stat.
Capitolul III
UTILIZAREA DRAPELULUI SERVICIULUI
    10. Drapelul original al Serviciului se păstrează în biroul de serviciu  al directorului acestuia şi se scoate în public, cu prilejul unor ceremonii oficiale, la decizia acestuia.
    11. Drapelul uzual se arborează pe sediile Serviciului, pe alte edificii  care îi aparţin, pe bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.) cu prilejul unor acțiuni oficiale (delegații, parade, demonstrații, marșuri etc.).
    12. Drapelul original și drapelul uzual pot fi folosite în cadrul unor acţiuni oficiale, festive, culturale, sportive, ştiinţifice etc.
    13. Imaginea-etalon a drapelului Serviciului poate figura pe:
    a) diferite însemne heraldice, vexilologice derivate, medalistice, faleristice şi uniformistice, pe diplome de onoare şi pe alte distincţii ale Serviciului;
    b) producţia poligrafică, fotografică, video, cinematografică şi electronică a Serviciului;
    c) produsele publicitare, informative şi altele similare executate  la comanda Serviciului;
    d) emisiuni poștale executate la comanda Serviciului;
    e) diverse suvenire şi obiecte de protocol.
    14. Imaginea drapelului Serviciului poate figura în lucrările publicate şi expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică și de creaţie a autorului şi a pictorului drapelului, în limita dreptului de autor și cu condiția indicării obligatorii a posesorului.
    15. Imaginea drapelului Serviciului poate fi utilizată și în alte cazuri, cu permisiunea directorului Serviciului, în conformitate cu Codul civil și Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe.
    16. În cazul în care drapelul Serviciului va fi arborat alături de Drapelul  de Stat al Republicii Moldova, Drapelul de Stat va ocupa locul de onoare, iar drapelul Serviciului va ocupa o poziție secundară față de acesta, mai la dreapta sau mai jos. Dimensiunile liniare ale drapelului Serviciului nu vor depăşi dimensiunile liniare ale Drapelului de Stat.
Capitolul IV
UTILIZAREA BANIEREI DE PAVOAZARE
A SERVICIULUI
    17. Baniera de pavoazare a Serviciului are funcţii preponderent decorative și se folosește în cadrul unor acțiuni de o solemnitate redusă, doar ca drapel uzual, fără decoruri exterioare și accesorii. De regulă, aceasta se îmbracă pe o hampă ordinară, sau pe un catarg, sau poate fi prinsă cu marginea de sus de o bară transversală, fluturînd, sau poate fi întinsă pe două bare transversale, fixată de marginile de sus și de jos.
    18. Baniera de pavoazare, la decizia directorului Serviciului, poate fi arborată pe sediile și edificiile care aparţin Serviciului, pe bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.) cu prilejul unor acțiuni oficiale (delegații, parade, demonstrații, marșuri etc.).
    19. Baniera de pavoazare poate fi folosită în cadrul unor acţiuni oficiale, festive, culturale, sportive, ştiinţifice etc.
    20. Imaginea-etalon a banierei de pavoazare poate figura pe:
    a) diferite însemne heraldice, vexilologice derivate, medalistice, faleristice şi uniformistice, pe diplome de onoare şi pe alte distincţii ale Serviciului;
    b) producţia poligrafică, fotografică, video, cinematografică şi electronică a Serviciului;
    c) produsele publicitare, informative şi altele similare executate la comanda Serviciului;
    d) emisiuni poştale executate la comanda Serviciului;
    e) diverse suvenire şi obiecte de protocol.
    21. Imaginea banierei de pavoazare poate figura în lucrările publicate  şi expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică și de creaţie a autorului şi a pictorului banierei, în limita dreptului de autor și cu condiția indicării obligatorii a posesorului.
    22. Imaginea banierei de pavoazare poate fi utilizată și în alte cazuri, cu permisiunea directorului Serviciului, în conformitate cu Codul civil și Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe.
    23. Baniera de pavoazare nu va fi arborată alături de Drapelul de Stat al Republicii Moldova în calitate de drapel al Serviciului.
Capitolul V
UTILIZAREA CULORII CORPORATIVE
A SERVICIULUI
    24. Culoarea corporativă a Serviciului este un însemn de apartenență corporativă cu funcții heraldice și uniformistice.
    25. Culoarea corporativă poate fi utilizată:
    a) cu funcție heraldică – în cromatica însemnelor heraldice și faleristice ale Serviciului (stemă, emblemă, drapel, distincții și insigne);
    b) cu funcție uniformistică – în cromatica elementelor de uniformă sau a articolelor de vestimentație ale ofițerilor de protecție (eșarfe, cravate, vipuști și paspoaluri etc.);
    c) în calitate de însemn de apartenență corporativă – în cromatica articolelor de birotică (agende, calendare, pixuri, mape etc.), a diverselor suvenire şi obiecte de protocol;
    d) la decorarea interioarelor edificiilor Serviciului;
    e) în alte cazuri, cu permisiunea directorului Serviciului.

Anexa nr. 15
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2264-VII din 8 august 2016

REGULAMENTUL
stindardului directorului Serviciului de Protecție și Pază de Stat
    1. Stindardul directorului Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (în continuare - stindardul directorului Serviciului) este un simbol corporativ al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (în continuare – Serviciu) care reprezintă însemnul vexilologic personalizat de funcţie al directorului Serviciului şi simbolizează autoritatea sa în cadrul organului de stat cu atribuţii speciale în domeniul securităţii statului, datoria de serviciu şi responsabilitatea personală pentru conducerea Serviciului.
    2. Personalul Serviciului este dator să manifeste respect faţă de stindardul directorului Serviciului şi să nu comită acte prin care s-ar aduce ofensă acestuia.
    3. Încălcarea premeditată a prezentului regulament, precum şi profanarea stindardului directorului Serviciului atrag răspunderea stabilită de legislaţie.
    4. Stindardul directorului Serviciului se confecţionează şi se utilizează în următoarele formate: original, duplicate şi copii.
    5. Originalul stindardului directorului Serviciului se confecţionează în conformitate cu descrierea vexilologică şi imaginea-etalon, într-un singur exemplar, cu dimensiunile 1000 x 1000 mm şi este prevăzut cu următoarele decoruri exterioare şi accesorii:
    a) franjuri de aur pe perimetrul pînzei, exceptînd latura de la hampă care este festonată cu fir de aur şi prevăzută cu un sistem de prindere de hampă;
    b) hampă din lemn vopsit roşu-închis, avînd lungimea de 2500 mm și talpa ferecată în metal;
    c) vîrf standard pentru hampele drapelelor instituţiilor de stat ale Republicii Moldova;
    d) două şnururi de aur prinse de vîrful hampei şi terminate cu ciucuri   din acelaşi metal;
    e) o panglică tricoloră în culorile Drapelului de Stat al Republicii Moldova terminată cu franjuri de aur şi legată în fundă de vîrful hampei;
    f) o plăcuţă personalizată de bronz, dreptunghiulară, cu lungimea de 70 mm şi lăţimea de 20 mm, fixată pe hampă, sub pînza stindardului, pe partea din față şi pe care, în două rînduri, se gravează legenda: în primul rînd – prenumele şi numele directorului Serviciului, iar în rîndul al doilea – data numirii în funcţie.
    6. Plăcuţa personalizată a directorului nou-numit în funcție o înlocuieşte  pe cea a directorului precedent. Plăcuța directorului precedent se oferă solemn acestuia, în modul stabilit de directorul nou-numit.
    7. Duplicatele stindardului directorului Serviciului repetă originalul stindardului în ceea ce priveşte compoziţia, proporţiile, nuanţele cromatice, dimensiunile, decorurile exterioare şi accesoriile, cu excepția plăcuţei personalizate.
    8. Copiile stindardului directorului Serviciului repetă originalul stindardului în corespundere cu descrierea vexilologică şi imaginea-etalon, păstrînd compoziţia, proporţiile şi nuanţele cromatice. Dimensiunile, decorurile exterioare şi accesoriile copiilor se autorizează de către directorul Serviciului în funcţie de necesităţile concrete şi de recomandările vexilologice generale ale Comisiei Naţionale de Heraldică.
    9. Duplicatele şi copiile stindardului directorului Serviciului se confecţionează la decizia acestuia.
    10. Originalul, duplicatele, copiile şi imaginile reproduse ale stindardului directorului Serviciului, indiferent de dimensiuni, trebuie să respecte întocmai proporțiile și nuanțele cromatice stabilite de prezentul regulament.
    11. Originalul stindardului directorului Serviciului se înmînează acestuia de către Preşedintele Republicii Moldova în ziua numirii în funcţie.
    12. Originalul stindardului directorului Serviciului se păstrează în biroul lui de serviciu şi se scoate în public cu prilejul unor solemnități, ceremonii oficiale, la decizia acestuia.
    13. Duplicatele şi copiile stindardului directorului Serviciului pot fi arborate (instalate):
    a) la reşedinţa de serviciu a directorului – permanent;
    b) în locurile de desfășurare a ședințelor Colegiului Serviciului, în alte săli de ședințe, de protocol și festive la care participă directorul Serviciului – pe durata desfăşurării acţiunii;
    c) pe mijloacele de transport de serviciu cu care se deplasează directorul Serviciului.
    14. O copie a stindardului directorului Serviciului, la decizia Președintelui Republicii Moldova, poate fi înmînată directorului acestuia la încheierea mandatului.
    15. În cazul arborării stindardului directorului Serviciului împreună cu alte drapele (naţionale, teritoriale și corporative) din Republica Moldova, ordinea de arborare se stabilește în conformitate cu Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova.
    16. Distrugerea stindardului uzat sau deteriorat al directorului Serviciului se face de o manieră ceremonioasă, prin ardere în privat.
    17. Imaginea stindardului directorului Serviciului poate fi reprodusă în diverse ediţii, pe suvenire şi obiecte de protocol executate la comanda Serviciului, doar cu autorizarea acestuia.
    18. Utilizarea sau reproducerea imaginii stindardului directorului Serviciului în alte scopuri, inclusiv de comercializare, se autorizează de către acesta, cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale de Heraldică.