HGO971/2016
ID intern unic:  366278
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 971
din  12.08.2016
cu privire la aprobarea Cadastrului funciar
conform situaţiei la 1 ianuarie 2016
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 1054
    În temeiul art. 8 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr 107, art. 817), cu modificările şi completările ulterioare,  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se  aprobă  Cadastrul  funciar  conform situaţiei la 1 ianuarie 2016, cu suprafaţa totală de 3 384,6 mii hectare, inclusiv terenuri irigate – 228,3 mii hectare, terenuri desecate – 69,2 mii hectare, potrivit formularelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                 Octavian Calmîc
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                            Eduard Grama

    Nr. 971. Chişinău, 12 august 2016.


    cadastrul funciar