HGM975/2016
ID intern unic:  366282
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 975
din  15.08.2016
privind gestionarea mărcilor proprietate a statului
pentru producţia alcoolică
Publicat : 19.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 265-276     art Nr : 1058
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19

    NOTĂ:
   Pe tot parcursul textului hotărîrii cuvintele „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    În scopul eficientizării gestionării mărcilor proprietate a statului pentru producţia alcoolică şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art. 362), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 338 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82-86, art. 661), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Lista mărcilor proprietate a statului pentru producţia alcoolică, conform anexei nr. 1;
    2) Lista mărcilor proprietate a statului pentru producţia alcoolică pentru care nu se va realiza reînnoirea înregistrării, conform anexei nr. 2.
    2. Se stabileşte că gestiunea mărcilor proprietate a statului pentru producţia alcoolică va fi realizată de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de folosire a mărcilor proprietate a statului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 852 din 16 august 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 100-101, art. 886), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în calitate de titular al mărcilor proprietate a statului, va asigura, în modul stabilit, gestionarea mărcilor incluse în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre, pînă la expirarea termenului de protecţie al acestora.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1080 din 8 octombrie 2001 „Cu privire la aprobarea Listei mărcilor proprietate a statului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 124-125, art. 1128).

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                            Eduard Grama
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 975. Chişinău, 15 august 2016.

    anexa nr.1

    anexa nr.2