DPO2276/2016
ID intern unic:  366353
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2276
din  16.08.2016
pentru promulgarea Legii privind modificarea
și completarea unor acte legislative
Publicat : 26.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 277-287     art Nr : 597
    În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 195 din 28 iulie 2016 privind modificarea și completarea unor acte legislative.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2276-VII. Chişinău, 16 august 2016.