HGO1005/2016
ID intern unic:  366360
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1005
din  24.08.2016
cu privire la zilele de odihnă din luna august 2016
Publicat : 26.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 277-287     art Nr : 1088
    În scopul organizării optime a timpului de muncă şi de odihnă în luna august 2016, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se consideră zilele de luni şi marţi, 29 şi 30 august 2016 – zile de odihnă, iar zilele de sîmbătă, 24 septembrie şi 22 octombrie 2016 – zile lucrătoare.
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor vor asigura, în zilele de sîmbătă considerate lucrătoare, activitatea eficientă a unităţilor subordonate.

    PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                 Stela Grigoraş

    Nr. 1005. Chişinău, 24 august 2016.