DPO2281/2016
ID intern unic:  366361
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2281
din  22.08.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Pavel BĂLAN
Publicat : 26.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 277-287     art Nr : 604
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea artei cinematografice naţionale, pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie și contribuţie substanţială la promovarea valorilor spirituale, domnului Pavel BĂLAN, cineast, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2281-VII. Chişinău, 22 august 2016.