HGO925/2016
ID intern unic:  366371
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 925
din  27.07.2016
cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 26.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 277-287     art Nr : 1070
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                    Vladimir Cebotari

    Nr. 925. Chişinău, 27 iulie 2016.