OMEC171/2016
ID intern unic:  366395
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 171
din  16.08.2016
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Publicat : 26.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 277-287     art Nr : 1330
    În temeiul prevederilor art. 104, litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                      Octavian CALMÎC

    Nr. 171. Chişinău, 16 august 2016.

Anexa

la Ordinul Ministerului Economiei

nr. 171  din 16.08.2016


LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor

de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare

activă, impozitate cu TVA la cota zero


Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

642

Î.M. „ARTEMAGLIA COMPANY” S.R.L.

cod fiscal 1004601004167

Nr. P/MMS-/01 din 15 iunie 2016

 
14.1
 
643

„FASHION-TEXTIL” S.R.L.

cod fiscal 1011600014781

Nr. 01/06-11/16 din 20 aprilie 2016

 
14.1
 
644

S.R.L. „INFINITEXTIL”

cod fiscal 1011600042403

Nr. 11/2015 din 28 iunie 2016
 
14.1
 
645

S.C. „BERLAGR” S.R.L.

cod fiscal 1007600061007

Nr. P/MMS – 28/16 din 16 mai 2016

 
14.1
 
646

Î.C.S. „MARTHATEX” S.R.L.

cod fiscal 1003600059761

Nr. 23 din 29 iunie 2016
 
14.1
 
647

S.C. „TEXAGROTEH” S.R.L.

cod fiscal 1006600054332

Nr. 02 din 15 iulie 2016
 
14.1